Hogyan alkalmazkodjunk a megváltozott éghajlathoz?

Nemzeti klímaadaptációs hálózat kialakítása projekt (CLIM-NET/HUN)

A C2 - Helyi adaptációs kapacitásfejlesztési alprogram – Nemzeti klímaalkalmazkodási hálózat kialakítása – CLIM-NET/HUN” elnevezésű projekt célja, hogy növelje az ismereteket és szaktudást a klímaváltozás hatásait előidéző kitettségről helyi szinten, valamint kialakítson egy, a helyi klímaadaptációval foglalkozó szakembereket összegyűjtő hálózatot, amely modellként is szolgálhat.

Ez a szakemberekből álló hálózat segítséget nyújthat a helyi önkormányzatok és hatóságok számára, hogy beépítsék a klímaváltozással kapcsolatos teendőket a jövőbeli terület- és településfejlesztési tervekbe. A projekt egy képzési programot valósít meg helyi önkormányzatok, döntéshozók és érdekcsoportok képviselői számára a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodás témakörében. A képzésen a következő országrészek helyi és kistérségi szakemberei vesznek részt: Észak-Magyarország, Nyugat-Dunántúl, Dél-Alföld, és Közép-Magyarország nyugati része (beleértve Budapest budai oldalát.)

A pályázat nemzetközi projekt első hivatalos eseményeként, csaknem másfél év előkészítő munka lezárásaként, és a konkrét projekt kezdeteként 2015. június 24-én tartotta meg nyitó rendezvényét a Dipol Konzorcium – az Atrois Kft.és a Dipol Intézet, valamint a NEKI (július 1-től Herman Ottó Intézet) és a WESSLING Hungary Kft. által alakított szövetség.

A többek között geológusokból, fizikusokból, közgazdászokból, vizsgálólaboratóriumi szakemberekből, illetve társadalomtudományokkal foglalkozó specialistákból álló csapat minden erejével azon lesz, hogy főként az emberi tevékenységből származó (antropogén) légköri szennyezők által előidézett éghajlat-változási hatások a lehető legkisebb hatást gyakorolják hazánk gazdasági és társadalmi életére.

A konzorcium tagjai vállalták, hogy működési területükön az érintett önkormányzatok, civil szervezetek és esetenként a személyesen érdeklődő laikusok számára is előadásokat tartanak a klímaváltozás és annak hatásai kivédése tárgyában. A konzorcium céljának sikeres megvalósítása érdekében a tagok állandó eszmecserét folytattak a norvég szakemberekkel.

A projektcsapat módszertant dolgoz ki a rendelkezésre álló hazai és nemzetközi irodalom és jó példák tanulmányozása alapján, összeállítja a képzéshez szükséges tananyagot és tankönyveket, valamint kommunikációs stratégiát annak érdekében, hogy javítsa a helyi lakosság klímaváltozással kapcsolatos ismereteit.

A projekt szakértői egy komplex képzési programot hajtanak végre a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásról, beleértve a pénzügyi, jogi, és szakpolitikai eszközök ismertetését is. Az itt kidolgozott kézikönyv részletes útmutatást fog adni ahhoz, hogy miképp lehet integrálni a klímaadaptációs szempontokat a helyi területi tervezési stratégiákba. A képzési program elősegíti az országos klímaszakértői hálózat létrehozását, amely hozzájárul majd a helyi alkalmazkodó képesség és klímaváltozással szembeni ellenálló képesség növeléséhez.

A WESSLING Hungary Kft. független laboratóriumban dolgozó, környezetvédelemben jártas munkatársai a szakmai vezetés, a koordináció, a szakértői hálózat kialakításának szervezése, a felkészítés, vizsgáztatás területén, illetve a mintaprojektek kialakításában vesznek részt.

A projekt izlandi, liechtensteini és norvégiai támogatásból valósul meg.

Program: HU04 Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz

Felhívás: C2 – Helyi adaptációs kapacitásfejlesztés

Projekt: C2-2 Nemzeti klímaadaptációs hálózat kialakítása

Projektkód: CLIM-NET/HUN

Projektgazda: Dipol Humánpolitikai Intézet Kft.

Partnerek: Atrois Training & Consulting Kft, Nemzeti Környezetügyi Intézet, Wessling Hungary Kft., Vestlandsforsking Nyugat-norvégiai Kutatóintézet (WNRI)

A projekt megvalósításának időszaka: 2015. május – 2016. április

Elnyert támogatás: 669 876 EUR

A támogatás forrása: EGT Alap

Projekt szerződés azonosítója és dátuma: EEA C2-2 2015. június 24.

  A projekt honlapját, a klimatudatos.hu weboldalt itt érheti el.

A projekt első hivatalos eseményéről itt olvashat tájékoztatást.