KMR projekt

Gyümölcsfajra optimalizált lepárlás szabályozó berendezés kutatás-fejlesztése

A kiváló minőségű pálinkával szembeni elvárás, hogy az alapanyag gyümölcsre jellemző illat és íz a párlatban karakteresen és egyúttal harmonikusan jelenjen meg. Ehhez kifogástalan minőségű kierjedt cefre szükséges, továbbá döntő szerepe van a lepárlási eljárásnak is, amely a pálinka végső élvezeti értékének kialakításában játszik szerepet. A lepárlási paraméterek változtatása a tapasztalatok alapján jelentősen befolyásolja a párlat aromatikáját, amely a különböző gyümölcsfajok esetében további változatosságot mutat, mivel az egyes gyümölcsfajokra jellemző vezéraromák eltérő lepárlási tulajdonságokkal rendelkeznek.

A pályázat keretében egy gyümölcsfajra optimalizált, lepárlási paramétereket szabályozó berendezés fejlesztését céloztuk meg.

A lepárlási technológia fejlődésében és magyarországi alkalmazásában az utóbbi évek jelentős változást hoztak. Hozzávetőleg 10 éve jelentek meg a magyarországi pálinka piacon azok a modern lepárló berendezések, amelyekben a korábban alkalmazott kisüsti eljárással szemben már nem kétszeres szakaszos lepárlással készültek a párlatok, hanem egy lépésben. Az úgynevezett erősítőfeltéttel ellátott berendezések egy részéhez vezérlést is kapcsoltak, amely tovább segíti a biztosan jó minőségű párlat előállítását.

Az egyes gyümölcsfajok esetében – eltérő aromahordozóiknak köszönhetően – a lepárlás során nem azonos módon kerülnek át az illó komponensek a párlatba, változatlan lepárlási paraméterek esetén. A kifejlesztésre tervezett gyümölcsfajra optimalizált lepárlás-szabályozó berendezés a magyar piacon teljesen új termék, de nemzetközi összehasonlításban sincs tudomásunk olyan berendezésről, amelynek az elkészítését azonosított vezéraromák lepárlási paraméterektől függő relatív illékonyságát figyelembe vevő fejlesztési munka előzte volna meg.

A fejlesztés lépései és az egyes lépések műszaki tartalma:
1. Az egyes gyümölcsfajok aromatikáját meghatározó módon befolyásoló illó komponensek, az un. vezéraromák azonosítása.
2. A vizsgált gyümölcsfajokból készített cefre - változó lepárlási paraméterek mellet történő - lepárlása, célszerűen megválasztott párlatfrakciók szedésével.
3. A párlatfrakciók műszeres és érzékszervi vizsgálata, különös tekintettel a vezéraromáknak a középpárlatra gyakorolt hatására.
4. A keletkező adatbázis elemzése a lepárlási paraméterek gyümölcsfajra történő optimalizálása céljából.
5. A gyümölcsfajra optimalizált lepárlást szabályozó elektronikus berendezés fejlesztése, amely magában foglalja a vizsgált párlatfrakciók előállítására szolgáló lepárló berendezéssel történő összehangolást és próbaüzemet is.

Megvalósíthatóság: A projekt céljaként megfogalmazott berendezés a tervezett erőforrások felhasználásával reálisan megvalósítható. A vezéraromák azonosítása a kajszibarack, a körte és a meggy esetében nagy biztonsággal megvalósítható. Az alma és a szilva esetében a helyzet sokkal bonyolultabb, mivel számos komponens együttes hatásaként jelenik meg a gyümölcsre jellemző karakter. A vezéraromák azonosítása az utóbbi két gyümölcsfaj esetében nehezebb feladat, de szintén megvalósítható.
 
A fejlesztés sikerét megalapozza a WESSLING Hungary Kft. pálinkával kapcsolatos tudományos és szakmai területen megszerzett tapasztalata. A PALINKAH nevű projekthez, valamint az üzleti folyamathoz kapcsolódóan több mint 7000 db pálinka minta mérése és adatelemzése történt meg. Az adatbázisba szervezett korábbi mérési eredményekből származó információk nagymértékben segítik azt a tervezett munkát, amely a lepárlási paraméterek változtatásától függő frakcióminták elemzéséhez kapcsolódnak.


A frakciósorozatok mérési eredményeiből származó gyümölcsfajhoz kapcsolható lepárlási algoritmusok, valamint az algoritmusoknak megfelelő lepárlás szabályozó berendezés prototípusa kockázatmenetesen megvalósítható.

 

A projekt 2012 10.01 és 2015 03.31 között valósult meg, féléves munkaszakaszok keretében. A kísérleti minták mérési eredményei alapján elkészült a lepárlás szabályozó elektronika, amely alkalmas arra, hogy az egyes gyümölcsfajokhoz kapcsolható lepárlási paraméter halmaz, egyfajta főzési recept formájában definiálható legyen.

A projekt a Magyar Kormány támogatásával, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kezelésében, a kutatási és Technológiai Innovációs Alap finanszírozásával valósul meg.

Az alábbiakban összefoglaltuk a pályázat kötelező elemeit:

Projekt megnevezése: Gyümölcsfajra optimalizált lepárlás szabályozó berendezés kutatás fejlesztése

A Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 81 573 7278 FT

Kivitelezés ideje: 2012.10.01-2015.03.31.

Kedvezményezett: WESSLING Hungary Kft.

Projekttábla