A WESSLING Hungary Kft. adatvédelmi nyilatkozata

Jelen adatvédelmi nyilatkozat tárgyát elsődlegesen a WESSLING Hungary Kft. honlapjának üzemeltetéséhez kapcsolódó adatkezelés képezi, míg az adatkezelő általános adatkezelési gyakorlatáról az adatvédelmi nyilatkozat végén letölthető Általános Adatvédelmi Szabályzatból tájékozódhat.

1.      Személyes adatok gyűjtésével kapcsolatos tájékoztatás

1.1   A továbbiakban tájékoztatást adunk a személyes adatok weboldalunk használata során történő gyűjtéséről. Személyes adatok azok az információk, amelyek az Ön személyével közvetett vagy közvetlen módon kapcsolatba hozhatók, pl. név, cím, e-mail címek, felhasználói szokás.

1.2   Az adatkezelésért felelős az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 4. cikk 7. bekezdése értelmében a WESSLING Hungary Kft., 1045 Budapest, Anonymus utca 6. (Magyarország) székhellyel, és info(kukac)wessling(pont)hu e-mail címmel (lásd az impresszumunkat itt: https://hu.wessling-group.com/hu/impresszum/).

A WESSLING Hungary Kft. által megvalósított adatkezelés esetén adatvédelmi megbízottunkat, Rikker Tamás urat, a WESSLING Hungary Kft. 1045 Budapest, Anonymus utca 6. szám alatti címén találja, vagy a +36-1-872-3701 telefonszámon, illetve a

szemelyes(pont)adatvedelem(kukac)wessling(pont)hu

e-mail címen éri el.

1.3   Amennyiben szerződéses kötelezettségeink egyes részeinek megvalósításához szolgáltatót kívánunk igénybe venni, vagy a weboldalunkon megadott adatait reklámcélokra szeretnénk használni, vállaljuk, hogy külön tájékoztatni fogjuk az Önt érintő adatkezelési folyamatokról, utóbbi esetben kifejezett hozzájárulását is bekérve. A tájékoztatóban külön megadjuk az adatkezelés időtartamát is.

 

2.      Az Ön jogai

2.1   Személyes adatai kezelésével összefüggésben Önnek a következő jogai vannak:

 • Teljeskörű tájékoztatáshoz való jog,
 • Hozzáférési jog,
 • Módosítási (helyesbítési) vagy törlési jog,
 • Az adatkezelés korlátozásának joga,
 • Az adatkezelés elleni fellépés joga,
 • Adathordozhatósághoz való jog.
 

2.2   Önnek joga van továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál a személyes adatai kezelése miatt panaszt tenni, amennyiben az Általános Adatvédelmi Szabályzat szerint előterjesztett megkeresését határidőn belül nem, vagy nem megfelelően teljesítettük.

3.      Személyes adatok gyűjtése weboldalunk használata során

3.1   Weboldalunk pusztán informatív használata esetén, tehát ha Ön nem regisztrál, vagy más módon nem szolgáltat személyes adatot részünkre, úgy csak azokat a személyes adatokat kezeljük, amelyeket az Ön böngészője automatikusan továbbít a szerverünkre. Weboldalunk megnyitása során a következő adatokat gyűjtjük be, amelyekre technikai okokból szükségünk van ahhoz, hogy honlapunk tartalma az Ön részére megjeleníthető legyen, és a hozzáférés stabilitását és biztonságát garantálni tudjuk. (Jogalap a GDPR 6. cikk 1. bek. f. pontja):

 • IP-címek
 • A lekérés dátuma és időpontja
 • Időeltolódás a greenwichi időhöz (GMT) képest
 • A lekérés tartalma (konkrét oldalak)
 • Hozzáférés státusza/HTTP-státuszkód
 • A mindenkori átvitt adatmennyiség
 • A weboldal, ahonnan a lekérés jön
 • Böngésző
 • Az operációs rendszer és annak felülete
 • A böngészőszoftver nyelve és változata
 

3.2   Weboldalunk használata során az előzőekben említett adatok rögzítésén felül, de azonos jogalapon sütiket helyezünk el az Ön számítógépére. A sütik kicsi szövegfájlok, amelyeket az Ön által használt böngészőhöz hozzárendelve tárol el a rendszer az Ön merevlemezén, és amelyeken keresztül bizonyos információk áramlanak be ahhoz (jelen esetben a weboldal üzemeltetőjéhez), aki a sütiket elhelyezte. A sütik nem tudnak programokat futtatni, vagy vírusokat telepíteni a számítógépére. Az a feladatuk, hogy az internetet összességében még inkább felhasználóbaráttá és hatékonyabbá tegyék.

3.3   A sütik (cookie) használata:

Ez a weboldal a következő típusú sütiket használja, amelyek terjedelmét és működési módját a következőkben mutatjuk be:

 • átmeneti sütik (a)
 • tartós sütik (b)

a)     Az átmeneti sütiket a rendszer automatikusan törli, ha Ön bezárja a böngészőt. Ide tartoznak első sorban a munkamenet (session) sütik. Ezek eltárolnak egy úgynevezett munkamenet-azonosítót, amellyel az Ön böngészőjének különböző lekérései a közös munkamenethez rendelhetőek. Ennek segítségével az Ön számítógépét felismeri a rendszer, ha visszatér weboldalunkra. A többi átmeneti sütihez hasonlóan a munkamenet-sütiket is törli a rendszer, amint Ön kijelentkezik vagy bezárja a böngészőt.

b)     A tartós sütiket egy megadott idő letelte után automatikusan törli a rendszer, mely időszakokat a sütik határoznak meg. Ön az adott időszak letételtét megelőzően is bármikor törölheti a tartós sütiket a böngészője biztonsági beállításaiban.

Felhívjuk figyelmét, hogy a böngészője beállításait kívánságának megfelelően konfigurálhatja, így pl. elutasíthatja a harmadik féltől származó bármely sütit, vagy akár mindegyiket. Itt jegyezzük meg, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja használni a weboldal összes funkcióját.

3.4. A jelen pont szerinti adatkezelések tekintetében az adatkezelő teljeskörű érdekmérlegelési tesztet készített, melynek eredménye szerint a honlap látogatásához kapcsolódó adatkezelés nem csak szükséges, de az esetlegesen okozott érdeksérelemmel arányos is.

 

4.      Kapcsolatfelvételi űrlap

Amikor Ön e-mailben vagy a kapcsolatfelvételi űrlap segítségével felveszi velünk a kapcsolatot, mi eltároljuk az Ön által megadott adatokat (az Ön e-mail címét, adott esetben nevét és telefonszámát) annak érdekében, hogy azok segítségével válaszolhassunk Önnek. A kapcsolatfelvétel során használt adatokat töröljük, miután már nincs rájuk szükség, vagy az adatkezelést azok megőrzésére korlátozzuk, ha a törvény előírja a tárolásukat.

Jogalapot képez az e-mail küldésekor átadott adatok feldolgozásához a GDPR 6. cikk 1. bek. a. pontja. Amennyiben az e-mail váltás egy szerződés megkötését célozza, úgy GDPR 6. cikk 1. bek. b. pontja további jogalapot teremt az adatkezeléshez.

5.      Ügyfélportál

5.1   Önnek lehetősége van ügyfélportálunk használatához személyes adatainak megadása mellett regisztrálni. A regisztrációra írásban kerül sor az Ön illetékes tanácsadójánál.

Az ügyfélportálon regisztrált ügyfelek megbízást adhatnak elemzésekre, és az elemzések eredményeit megtekinthetik. Ezen felül online archívum szolgáltatást kínálunk az ügyfelek számára az eddig elkészített elemzésekből.

5.2   Ügyféltanácsadón keresztül történő regisztrációnál ki kell tölteni a tőle kapott űrlapot. Az adatok harmadik személynek történő átadására nem kerül sor. A következő adatok beszerzésére és tárolására kerül sor a regisztrációs folyamat keretében létrehozott fiókonként:

 • Cégnév,
 • Keresztnév,
 • Vezetéknév,
 • E-mail cím
 

A regisztráció folyamatának keretén belül kérjük a felhasználó hozzájárulását ezeknek az adatoknak a feldolgozásához. Felhasználóként Önnek jogában áll az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonni, és a regisztrációt bármikor törölni.

5.3   Ha Ön használja a mi portálunkat, akkor mi addig tároljuk a szerződés teljesítéséhez szükséges adatait, amíg Ön azokat véglegesen nem törli. Tároljuk továbbá az Ön által önkéntesen megadott adatokat mindaddig, amíg használja a portálunkat, hacsak nem törli azokat előzetesen. Minden adatot védett ügyfélrendszerben kezelhet és módosíthat.

Amennyiben Ön az ügyfélportálon a WESSLING Hungary Kft. részére elemzésre ad megbízást, úgy kereskedelmi- és adójogi szabályozás kötelez minket arra, hogy az Ön címét, fizetési- és megrendelési adatait tartalmazó bizonylatokat 8 évig megőrizzük. Egyébként két év elteltével korlátozzuk adatainak feldolgozási lehetőségeit, vagyis már csak a törvény betartása érdekében használjuk fel (tároljuk) azokat.

Az Ön adatai felhasználásának jogalapja az Ön beleegyezése esetén a GDPR 6. cikk 1. bek. a. pontja, illetve az ügyfélportálon megkötött szerződések esetén GDPR 6. cikk 1. bek. b. pontja.

6.      WESSLING felhő

6.1   A WESSLING felhő nagy adatmennyiségek regisztrált ügyfelek közötti cseréjére szolgál, melyet Ön személyes adatai megadása (regisztráció) esetén szabadon használhat. A regisztrációra írásban kerül sor az Ön illetékes tanácsadójánál.

A WESSLING felhő segítségével olyan nagy méretű jelentéseket, elemzéseket lehet küldeni az ügyfeleknek, amelyek elküldése e-mailben a méret miatt nem lehetséges.

6.2   Ügyféltanácsadón keresztül történő regisztráció során ki kell tölteni a tőle kapott űrlapot. Az adatok harmadik személynek (címzetteknek) történő továbbítására nem kerül sor. A következő adatok beszerzésére és tárolására kerül sor a regisztrációs folyamat keretében létrehozott fiókonként:

 • Cégnév,
 • Keresztnév,
 • Vezetéknév,
 • E-mail cím   

A regisztráció folyamatának keretén belül kérjük a felhasználók hozzájárulását ezeknek az adatoknak a feldolgozásához, azzal, hogy feldolgozás folyamata itt az email-küldést is magában foglalja az Ön által megadott e-mailcímre, ha új adatokat állítunk be az Ön számára.  Felhasználóként Önnek jogában áll az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonni, és a regisztrációt bármikor törölni.

6.3   Ha Ön használja a mi portálunkat, akkor mi addig tároljuk a szerződés teljesítéséhez szükséges adatait, amíg Ön azokat véglegesen nem törli. Tároljuk továbbá az Ön által önkéntesen megadott adatokat mindaddig, amíg használja a felhő szolgáltatásunkat, hacsak nem törli azokat előzetesen. Minden adatot védett ügyfélrendszerben kezelhet és módosíthat.

Az Ön adatai felhasználásának jogalapja az Ön beleegyezése esetén a GDPR 6. cikk 1. bek. a. pontja.

7.        Hírlevél

7.1     Amennyiben a hírlevél-szolgáltatásunkra feliratkozik, úgy személyes adatait a WESSLING Hungary Kft. aktív hozzájárulása alapján, GDPR 6. cikk 1. bek. a. pontjával összhangban, szigorúan célhoz kötötten kezeli mindaddig, amíg hírlevél-szolgáltatásunkról le nem iratkozik. Utóbbi esetben a megadott személyes adatok automatikusan törlésre kerülnek rendszerünkből, és haladéktalanul gondoskodunk róla, hogy a hírlevél-szolgáltatás technikai feltételeit biztosító adatfeldolgozó is hasonlóképpen járjon el.

7.2     A hírlevelünkre történő feliratkozáshoz az úgynevezett kettős megerősítés eljárást alkalmazzuk. Ez úgy működik, hogy bejelentkezése után kap tőlünk egy e-mailt a megadott e-mail címére, amelyben megerősítést kérünk, hogy szeretne tőlünk hírlevelet kapni. Ezen túlmenően eltároljuk az IP-címét, és a bejelentkezés, valamint a megerősítés időpontját. Ez az eljárás azt a célt szolgálja, hogy az Ön bejelentkezése bizonyítható legyen, és adott esetben az Ön személyes adataival történő visszaélést tisztázni lehessen.

A hírlevél küldéséhez az egyetlen kötelezően kitöltendő mező az Ön e-mail címe. A többi, elkülönítetten jelölt adat megadása önkéntes, és csupán arra használjuk, hogy Önt személyre szabottan megszólíthassuk. Amint az Ön hozzájárulását megkaptuk, eltároljuk e-mail címét és a megadott adatokat a hírlevél küldésének céljára.

7.3     A hírlevél küldéséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, és lemondhatja a hírlevelet. A visszavonáshoz kattintson a minden hírlevélen rendelkezésre álló linkre (1), vagy küldjön e-mailt a jelen nyilatkozat 1.2 pontjában megadott e-mail címre (2), vagy írjon az impresszumban megadott, kapcsolattartásra szolgáló levelezési címre (3).

8.      Google Analytics

Ez a weboldal a Google Inc. („Google”) által működtetett Google Analytics internetes elemzést használja. A Google Analytics egy úgynevezett „cookie” (süti) szövegfájlt alkalmaz. Az Ön számítógépe a sütiket automatikusan elmenti. A sütiben tárolt weboldal használatával kapcsolatos információk továbbításuk után a Google USA –ban található szerverére kerülnek. A szerver ezeket az információkat elmenti. Ha ezen a weboldalon aktiválja az IP-anonimizálást, a Google az Ön IP-címét az Európai Unió tagállamain belül és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás tagállamain belül csak rövidített formában továbbítja. Az Ön IP-címe teljes hosszban az USA–ban található Google szerverre csak kivételes esetben kerül továbbításra. Az Ön IP-címét a Google szerver viszont már csak rövidített formában menti el. A Google a weboldal tulajdonosának megbízásában az így kapott információk révén kiértékeli a weboldal használatát és jegyzőkönyvbe veszi a weboldalon végrehajtott aktivitást. A Google Analytics a böngésző révén kapott IP-címét nem hozza kapcsolatba a Google–ban tárolt többi adattal. Ön a számítógépén bármikor letilthatja a sütik elmentését. Ehhez változtassa meg a böngészője beállításait. Viszont felhívjuk a figyelmét arra, hogy ebben az esetben esetleg nem tudja használni teljes mértékben a weboldal összes funkcióját. Önnek ezen kívül megvan a lehetősége arra is, hogy letiltsa a weboldal használatával kapcsolatos sütik által tárolt adatok továbbítását (beleértve az IP-címet) a Google felé és azok kiértékelését a Google által. Ehhez kattintson erre a linkre http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de és töltse le és telepítse a rendelkezésre álló böngésző beépülő modulját (plugin).

További információkat az alábbi oldalakon talál: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en,http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (Google Analytics és adatvédelemmel kapcsolatos általános információk). 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ezen az oldalon a Google Analytics egy kóddal bővült. A kód lehetővé teszi az IP-cím névtelenített regisztrálását (úgynevezett IP-masking), melyet honlapunkon aktiváltunk.

Végezetül ismételten felhívom szíves figyelmét, hogy Általános Adatvédelmi Szabályzatunk az alábbi linkről korlátozás nélkül hozzáférhető: