Gratulálunk Dr. Eke Zsuzsannának az egyetemi hallgatók tudományos tevékenységének elősegítéséért járó kitüntetéshez!

 
 
  

Pro Ingenio Oklevél az EKOL vezetőjének

Újabb megtisztelő kitüntetésben részesült a WESSLING Hungary Kft. és az ELTE által fenntartott Elválasztástechnikai Kutató és Oktató Laboratórium: a diákok tucatjait rangos tudományos fokozathoz hozzásegítő és az új módszerek kifejlesztésében élenjáró laboratórium vezetője a tehetséggondozásért járó kitüntetést kapott. Rendkívül büszkék vagyunk, és gratulálunk Dr. Eke Zsuzsannának!

A WESSLING társadalmi felelősségvállalásának egyik legfontosabb feladata a jövő generációinak támogatása, a hazai oktatási rendszerrel való együttműködés. A felsőoktatásban tizenöt évvel ezelőtt sikerült gyümölcsöző együttműködést kialakítanunk az egyik legrangosabb magyarországi intézménnyel, az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel.

Az Elválasztástechnikai Kutató és Oktató Laboratóriumot (EKOL) azért hozta létre az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kara és Kémiai Intézete, valamint a WESSLING Hungary Kft., hogy a gázkromatográfia (GC), a folyadékkomatográfia (HPLC) és egyéb kapcsolt technikák alkalmazásával megvalósítható, új mérési módszereket fejlesszen ki.

Az immár tíz éves múlttal rendelkező, egyedülálló szellemi kutatóműhely óriási szerepet játszott a hazai kémiaoktatásban, hiszen az elválasztástechnika iránt érdeklődő diákok tucatjai kutattak, kutatnak a laboratóriumban, az ő szakmai előmenetelükben rengeteget számított az itt eltöltött idő, elég csak arra gondolni, hogy az elmúlt tíz évben 15 TDK-dolgozat, 49 szakdolgozat és 8 PhD-dolgozat született itt.

Mindemellett számos díjjal, kitüntetéssel is büszkélkedhetnek az EKOL diákjai és kutatói, nemrég Bodai Zsolt kapott Junior Prima-díjat, a legutóbb pedig Nyíri Zoltán „summa cum laude minősítéssel védte meg doktori disszertációját”.

https://hu.wessling-group.com/hu/hirek-sajto/ujabb-ekol-os-kutato-szerzett-doktori-cimet/

https://hu.wessling-group.com/hu/hirek-sajto/junior-prima-dijas-lett-kutatolaborunk-egykori-diakja/

Szeptember 7-én az ELTE évnyitó ünnepségén Dr. Eke Zsuzsanna, az EKOL vezetője vehette át a Pro Ingenio Elismerő Oklevelet. A Pro Ingenio Nivó Díjat és a Pro Ingenio Elismerő Oklevelet  a kiemelkedő tehetséggondozási tevékenység méltánylására hozták létre. A Pro Ingenio díj azoknak az ELTE-s oktatóknak, kutatóknak a megbecsülését szolgálja, akik a középiskolások és az egyetemi hallgatók tudományos tevékenységének elősegítéséért, kibontakoztatásáért és elismeréséért éveken át kiemelkedően eredményes, áldozatos munkát végeztek a tehetséggondozás bármely területén (témavezetői, tutori, mentori vagy szervezői feladatok ellátásával).

A WESSLING Hungary Kft. rendkívül büszke az EKOL vezetőjének tudományos sikereire, többek között azért, mert ez a díj is arra hívja fel a figyelmet, hogy az oktatás, a kutatás támogatása fontos és hasznos tevékenység, valódi befektetés a jövőbe.

A peszticid-mérések, a szénhidrogének műszeres mérésének fejlesztése, a poliaromás szénhidrogének (PAH-ok) kimutatása vagy a csomagolóanyagok új vizsgálati módszereinek  kidolgozása kapcsán egyértelművé vált ugyanis, hogy az egyetem keretein belül lezajlott vagy éppen folyamatban lévő kutatások nem csupán elvont tudományos eredményeket hoztak, hanem olyan módszerek születéséhez is hozzájárultak, amelyeket a független laboratóriumban már a gyakorlatban is alkalmaznak – legyen szó környezetanalitikáról vagy élelmiszer-vizsgálatról.

A diákok megismerték a legmodernebb technikákat, a leginkább jegyzett hazai intézményekben és vállalatoknál tudtak elhelyezkedni, kutatásaik kiemelt szerepet játszanak a hazai analitikában.