Hulladék

Hulladékvizsgálat

Akkreditált hulladékmintavétel és analitikai hulladék vizsgálat

Lerakhatósági feltételek vizsgálata - 20/2006 (IV. 5.) KvVM rendelet szerint

Hulladékbejelentés, hulladékgazdálkodási terv készítése

Hulladéklerakók környezeti felmérése (hatástanulmány)

Hulladékminősítés

Szilárd újrahasznosított tüzelőanyagok (SRF) minősítő vizsgálata