Talaj

Talajvizsgálat

Laboratóriumunk megalakulása óta foglalkozik környezetvédelmi talajvizsgálatokkal, mint az egyik leggyakrabban szennyezett környezeti elemmel.

Évente több ezer talajmintát vizsgálunk megbízóink által meghatározott szennyező paraméterekre.

Akkreditált talajmintavétel és analitikai talajvizsgálat - 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet szerint

• szénhidrogének TPH
• policiklusos aromás szénhidrogének PAH
• poliklórozott bifenilek PCB
• klórbenzolok, klórfenolok
• dioxinok és dibenzo-furánok PCDD/F
• peszticidek, növényvédőszer maradékok
• illékony alifás klórozott szénhidrogének VCH
• illékony aromás szénhidrogének BTEX
• talajvizsgálat, fémanalitika

Alapállapot felmérés

Földterületek komplex vizsgálata

Előzetes és részletes tényfeltárás és talajvizsgálat

Környezeti felmérések (hatástanulmány, állapotfelmérés, felszámolás)