Víz

Vízvizsgálat és vízgazdálkodás

A vízminőség ismerete akár magánemberként akár közületi vagy ipari fogyasztóként életünk minőségét meghatározó kulcskérdés.

Laboratóriumunk vízvizsgálati szolgáltatásával az alábbi műszaki területen áll megbízói rendelkezésére:

 • ivóvíz vizsgálat mintavétel alapján - 201/2001 (X.25.) Korm. rendelet szerint
 • felszín alatti víz mintavétele és vizsgálata - 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet szerint
 • ivóvíz, uszodavíz, természetes fürdővíz mintavétele és mikrobiológiai vizsgálata
 • felszíni víz és szennyvíz mintavétele és vizsgálata
 • szennyvíziszap mintavétele és vizsgálata
 • felszíni víz üledékének mintavétele, vízminőség vizsgálat

Akkreditált vízmintavétel és akkreditált vizsgálati eljárások
• szénhidrogének TPH
• policiklusos aromás szénhidrogének PAH
• poliklórozott bifenilek PCB
• klórbenzolok, klórfenolok
• dioxinok és dibenzo-furánok PCDD/F
• peszticidek, növényvédőszer maradékok
• illékony alifás klórozott szénhidrogének VCH
• haloformok
• illékony aromás szénhidrogének BTEX
• fémanalitika
• általános vízkémiai paraméterek, anionok és kationok

• mikrobiológiai vizsgálat

 • mikroműanyagok vizsgálata

Vízgazdálkodás

 • vízjogi, létesítési és üzemeltetési engedélyek beszerzése
 • környezeti monitoring tervezése és kivitelezése
 • próbaüzemi vizsgálat végrehajtása
 • szennyvízbejelentés, önellenőrzési tervek készítése

 Környezeti vizsgálataink részletesen.

A víz vizsgálatáról itt olvashat további érdekes cikkeket.