Megmérjük felszíni vizeink mikroműanyag-koncentrációját, tudásbázist hoznak létre

Elindult a Parányi Plasztiktalány!

A mikroműanyagok egyre nagyobb mennyiségben vannak jelen a természetben, kiemelt környezeti, élelmiszer-biztonsági és egészségügyi kockázatot jelentenek. A WESSLING Hungary Kft. úgy döntött, megméri a magyarországi felszíni vizek mikroműanyag-tartalmát! A Parányi Plasztiktalány megfejtése lehet az első lépés a globális probléma megoldása felé.

A Parányi Plasztiktalány (PPT) projekt célja nem a pánikkeltés, hanem hogy felhívja a figyelmet a mikroműanyagok egyre súlyosabb problémájára. 

www.mikromuanyag.hu

A fenti oldalon egy mindeddig egyedülálló, hiánypótló tudásbázis született meg, ahol összegyűjtötték a legfontosabb tudnivalókat, és ugyanitt folyamatosan közlik a felszíni vizeink mikroműanyag-méréseinek eredményeit.

A Parányi Plasztiktalányt elindító, működtető és finanszírozó WESSLING Hungary Kft. környezetvédelmi laboratóriuma tavaly a Tiszán és idén a Tisza-tóban más projektekhez kapcsolódóan elvégzett mérései már sajnos igazolták azt az előfeltevést, miszerint jelentős, az európai mérésekhez hasonló mennyiségű mikroműanyag található a Tiszában is.

Az idén a PPT projekt során éppen ezért arra vállalkoztak, hogy megmérjék az Ipoly, a Rába, a Bükkös-patak és a Duna mikroműanyag-koncentrációját (ez utóbbi esetében két ponton: Budapest fölött és alatt is végeznek majd méréseket). Ezek az eredmények – a már rendelkezésünkre álló tiszai adatokkal együtt – már teljesebb képet adnak arról, mennyire fenyegetik környezetünket a parányi plasztikok.

A mikroműanyag.hu oldal Mikrotudás rovatában a szakemberek összeszedték a legfontosabb tudnivalókat a műanyagokról, az azokkal kapcsolatos veszélyekről, meghatározták a mikroműanyag definícióját, az eddigi külföldi és hazai kutatási eredményeket, létrehoztak egy releváns szószedetet (Mikroszótár), videó- és képgyűjteményt (Mikrofilm).

Így az ide látogató érdeklődők nem csak a mérési eredményeket ismerik meg, hanem naprakész információkkal gazdagíthatják a tudásukat a témában. A projekt fontosságát mutatja, hogy a Parányi Plasztiktalány munkáját szakmai tanácsokkal segíti az Országos Vízügyi Főigazgatóság, és a kezdeményezés mögé állt a Magyar Víziközmű Szövetség is.

A PPT-t támogatja emellett a PET Kupa, az első, és talán az egyetlen olyan kezdeményezés a világon, amely a környezetszennyező anyagok felhasználásával küzd a környezetszennyezés ellen. A Csodák Palotája, Magyarország első interaktív tudományos játéktere pedig a tudománynépszerűsítő központjában mutatja majd be a PPT eredményeit egy nagyszabású kiállítás keretében.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által védjegyként is bejegyzett Parányi Plasztiktalány eredményeit ősszel egy konferencia keretében mutatják be az újpesti WESSLING Tudásközpontban, addig is érdemes minél sűrűbben ellátogatni a mikromuanyag.hu oldalra, ahol közösen járhatunk a Parányi Plasztiktalány végére!

Elérhetőség:

A Parányi Plasztiktalány projektet a WESSLING Közhasznú Nonprofit Kfr. indította el és működteti. Kommunikációs vezető: Szunyogh Gábor | Szakmai vezető: Bordós Gábor. Elérhetőség: WESSLING Tudásközpont, 1045 Budapest, Anonymus utca 6.
e-mail: marketing(at)wessling(dot)hu | telefon: +36 1 872 36 21

 

Háttér:

A környezetbe kikerült  műanyaghulladékok döntő többsége nem bomlik le, hanem nagyon apró részekre esik szét. Mikroműanyagnak az 5 mm-nél kisebb, a környezetbe kerülő műanyagdarabokat nevezik.

Bizonyos szennyezőanyagok képesek a műanyaghulladék felszínére is kötődni. Laboratóriumi kísérletek igazolták azok káros hatását, a szennyezőanyagok megkötődését, illetve azt a tényt, hogy a szerves szennyezőkkel kialakított kapcsolat után azokat koncentráltabb formában juttatják ez élőlények szervezetébe, így még veszélyesebbek.

Természetes vizeinkbe két fő úton kerülhetnek be: a szintetikus szövetből készült ruhák mosásából és a kozmetikai szerekből (ezekbe szándékosan tesznek apró műanyaggolyócskákat), valamint a környezetben jelen lévő műanyaghulladékok (például az autógumi, szigetelések) fizikai-kémiai aprózódása útján.

Előfordulásuk kutatása az utóbbi 5-10 évben a tudományos érdeklődés középpontjában áll, azonban eddig elsősorban tengeri környezetben hajtottak végre vizsgálatokat. Különböző kutatócsoportok ugyan már európai folyókban és tavakban is végeztek néhány vizsgálatot, azonban Közép-Kelet Európában eddig a mikroplasztikok jelenlétére csak következtetni lehetett a nagy mennyiségű, szemmel is látható, a vízen úszó, illetve a talajokon szerteszét heverő hulladékból.

A mikroműanyagok vizsgálatával Magyarországon egyedüliként foglalkozó és környezeti vizsgálatok területén piacvezető WESSLING Hungary Kft. független laboratórium a PET Kupa céljainak támogatása érdekében elsőként végezte el mikroplasztikok mintavételét és vizsgálatát hazánkban.

A fentebb leírt probléma egyelőre beláthatatlan következményekhez vezethet a jövőben. A már meglévő műanyagszennyezés felszámolása – különös tekintettel annak természetére és mennyiségére – jelenleg nehezen elképzelhető.

A mikroműanyag-szennyezés megismeréséhez további kutatásokra, illetve a fentebb leírt módon robosztus adatok gyűjtésére van szükség a hatáselemzéshez. Ezen anyagok megfigyelését célszerű mihamarabb integrálni a hosszú távú monitoring programokba, így pl. az EU Víz Keretirányelvbe (2000/60/EC).

A PPT projekt vezetőjéről:

A WESSLING Hungary Kft. egy akkreditált, független laboratórium, amely egy nemzetközi hálózat tagjaként immár több mint 25 éve, 1992 óta végez akkreditált kémiai- és mikrobiológiai vizsgálatokat Magyarországon. Három nagy területen tevékenykedünk: végzünk környezeti (víz, talaj, levegő, hulladék, stb.), élelmiszer- (takarmány, étrend-kiegészítők) és gyógyszervizsgálatokat.

Emellett számos más, a fentiekhez kapcsolódó szolgáltatást nyújtunk: GMO-vizsgálatokat végzünk, foglalkozunk gyógyszer-felszabadítással (batch release), gyógynövény- és mézvizsgálattal, kiadunk pálinkavédjegyet, üzemi, telephelyi felméréseket végzünk, foglalkozunk az épületek azbesztfelmérésével.

Laboratóriumaink helyszíne a WESSLING Tudásközpont, egy szupermodern, a 21. század kívánalmainak mindenben megfelelő akkreditált laboratórium és kutatóintézet Újpest szívében, ahol közel 300-an dolgoznak.

Megrendeléseink, partnereink számát tekintve a legnagyobb, piacvezető laborok és szaktanácsadók közé tartozunk, fő erényünk a gyorsaság, megbízható vizsgálati módszereink, technikai felszereltségünk, munkatársaink szakértelme és tapasztalata. Elkötelezettek vagyunk a tudomány támogatásában. 

A WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. indította el a Parányi Plasztiktalány projektet is, amelynek célja, hogy összegyűjtse a mikroműanyagokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, valamint hogy a felszíni vizeken elvégzett mérések alapján felhívja a figyelmet erre az egyre fenyegetőbb, új környezetvédelmi és élelmiszer-biztonsági veszélyre.

 

A PPT-projekt partnerei:

Magyar Víziközmű Szövetség (MaVíz):

A MaVíz a magyarországi víz- és csatorna szolgáltató szervezetek valamint a kapcsolódó vízipar, kereskedelem és oktatási intézmények társadalmi úton szervezett, önálló szakmai érdekképviseleti szervezete. A Magyarországon működési engedéllyel rendelkező 41 víziközmű-szolgáltatóból 38 a Szövetség tagja, amely szolgáltatók a magyarországi víziközmű-szolgáltatás több mint 95%-át lefedik. A MAVÍZ legfőbb célja válaszokat adni arra a kérdésre, hogy milyen módon biztosítható a lakosság számára az eddiginél is magasabb színvonalú ivóvíz– és szennyvízszolgáltatás. Tevékenységükbe a tagszervezetek igényeinek és elvárásaink kiszolgálása mellett jelentős szerepet tölt be az ivóvízzel kapcsolatos lakossági tájékoztató kampányok szervezése.

A Parányi Plasztiktalány projektet értékes adatokkal, vizsgálati eredményekkel, a szakértői tanácsokkal segítik.

 


 

Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF):

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság a belügyminiszter által irányított, önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv. Az OVF működése az ország egész területére kiterjed, szakembergárdájának jelentős részét az egyes vízügyi szakmák képviselői és a vízügyi projektek lebonyolítását ellátó projektiroda munkatársai adják a mérnöktől és a hidrológustól kezdve a közgazdászon át az informatikusig. 

Az OVF feladatköre rendkívül szertágazó a vízkár-, aszálykár-elhárítástól az árvíz- és belvízvédelmen, a vízhasznosításon és a vízminőségvédelmen keresztül egészen a vízrendezésig vagy a folyó- és tógazdálkodásig.

A PPT projekt munkáját a mintavételi helyszínek kijelölésével, szakmai tanácsokkal és rendkívül fontos információkkal is segítik.

 


 

PET Kupa:

A PET Kupa azért jött létre, mert a Tiszán rendszeressé vált a műanyag zajlás, vagy más néven PET palack áradat. A szennyezés hatalmas méreteket ölt, a kezdeményezés megpróbálja útját állni az ismétlődő szennyezési hullámoknak, felderíti a legnagyobb lerakóhelyeket, és azon dolgozik, hogy megtisztítsa az árteret és a folyót. A PET Kupa az első, és talán az egyetlen olyan kezdeményezés a világon, ami a környezetszennyező anyagok felhasználásával küzd a környezetszennyezés ellen.

A fő cél a folyó, illetve az ártér megtisztítása, valamint a térségben keletkezett otthoni hulladék szelektív gyűjtése és újrafelhasználása. Ahol csak lehet, csatlakoznak a már meglévő szemétszedő akciókhoz, és a helyi településekkel is felveszik a kapcsolatot, bátorítják őket a gyűjtésben való részvételre, és igyekeznek mindenhol pozitív példákat bemutatni a hulladék kezelésének témakörében. A PET Kupa legismertebb eseményét, a PET-hajók versenyét olyan járművekkel bonyolítják le, amelyek úszóképességét teljes egészében a Tiszából kifogott vagy az ártéren begyűjtött, újrahasznosított PET palackok adják.

A PET Kupa segített a WESSLING csapatának az első tiszai mikroműanyag-mintavétel lebonyolításakor, a Parányi Plasztiktalány projektet pedig szaktudásukkal, kommunikációs tapasztalatukkal, fényképek és videók készítésével segítik.

 


 

Csodák Palotája:

A Csodák Palotája Magyarország első interaktív tudományos játéktere, amely 22 éve fogadja a hozzá érkező és játszva tanulni vágyó látogatóit minden korosztályból. A Csopa Óbudán egész napos programot kínál, hiszen több, mint 250- fizikai jelenséget bemutató játék és eszköz, 8 tematikus egység, az Öveges professzorról elnevezett előadóteremben napi 3-5 izgalmas előadás és kísérletbemutató, látványos 5D, 9D és Körmozi Élményvetítések és változatos programok várják a látogatókat.

A Csodák Palotája már évek óta partnere a WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft-nek. Minden évben együtt bonyolítjuk le többek között a Laborkaland kémiaverseny döntőjét, számos közös kiállítást és tudománynépszerűsítő, környezetvédelmi kampányt, például a Peti és Petra iskolásoknak szóló országos rajzversenyt.

A CSOPA a Parányi Plasztiktalány projektben is fontos szerepet játszik: a tudomány terjesztésében és népszerűsítésben szerzett tapasztalatainak átadása mellett helyet biztosít a projekt eredményeinek bemutatására, amelyet így több tízezer fiatal ismerhet meg, amikor ellátogat az óbudai tudományos játéktérbe.